Antikvariát a klub Fiducia

Nádražní 30 (vchod z Mlýnské), Ostrava
 

Program 15.5.2010 od 17.00- 23.00

Přednášky v rámci Muzejní noci:

15.5. v 18:00
Martin Mikolášek: Současná česká malba – několik črt
I v České republice nabírá vývoj malby v poslední době na obrátkách. V ateliérech malby vysokých škol, v alternativních i oficiálních galeriích se odehrává mnoho zajímavého, co stojí za pozornost. V několika prezentovaných črtách se kurátor galerie Dole Martin Mikolášek pokusí o náznakové vymezení hlavních tendencí v současné české malbě – od těch, které se přímo vztahují k tradici českého malířského modernismu, přes sebevědomé konceptuálně laděné průzkumy daností samotného média až po malbu inspirovanou komiksovou a streetovou subkulturou.
15.5. ve 20:00
Martin Strakoš: Staré a nové v současné architektuře
Přednáška bude zaměřena na vztah současné architektury a památek. Na příkladech obnovy památkově cenných areálů, historických sídel a krajinných celků budou doloženy různorodé přístupy utváření vztahu památky a nového v průběhu uplynulých desetiletí. Architektura je zásadní pro naši představu o vzájemném prolínání minulosti, přítomnosti a budoucnosti a je oborem s nepřeberným bohatstvím odpovědí. Co znamenají v té souvislosti kontrast a co symbioza? Jak je to s geniem loci a je ho moc nebo málo? Je kontext ještě živý nebo už podlehl zubu času? A proč se našim historickým sídlům nová architektura převážně vyhýbá? Mohou za to památky a památková péče? Nebo je na vině konzervativismus, provinční klientelismus a nezájem společnosti?
Dětský ateliér: 15.5. 17:00 - 20:00
Výtvarný ateliér pro děti a jejich rodiče pod vedením výtvarnice Marcely Lysáčkové. Speciální ateliér pro Muzejní noc. Marcela Lysáčková (*1958 v Karlových Varech) se věnuje převážně uměleckému oděvnímu návrhářství a malbě. Její autorské módní přehlídky překračují hranici užitého umění, propojují práci s materiálem, lidským tělem v prostoru, pohybem a hudbou-zvukem. K posledním akcím patří série přehlídek pro firmu Lanex, kdy vytvořila oděvy lan, technických vláken a dalších produktů této firmy. Byla lektorkou výtvarných workshopů Galerie výtvarných umění v Ostravě, výtvarných kurzů ve Slavičíně a Dětského studia Fiducia. V současné době žije a tvoří v Ostravě.

Výstavy v rámci Muzejní noci:

Evžen Šimera: Obrazy ze stavu beztíže, galerie Dole
Ve své dosavadní silně konceptuálně laděné tvorbě Evžen Šimera systematicky, ale i se sarkastickým nadhledem rozrušuje mnohá klišé spojená s obrazem v jeho tradičně pojímané modernistické významové struktuře. Cyklus obrazů „Zero Gravity Painting“ realizovaný v roce 2009 vznikal za velmi zvláštních okolností – autor barvu na plátna nanášel v letadle ve stavu beztíže. Technikou New dripping, jak Evžen Šimera tento způsob nánosu nazývá, tematizuje pozadí a souvislosti pollockovské akční malby a především její vypjatě subjektivním ukotvení. Sám autor o těchto plátnech říká: „Ve svém přístupu k malbě se pokouším manipulovat s faktory, které ovlivňují konečnou, vizuální podobu obrazu. V tomto případě se snažím potlačit zemskou gravitaci…. Náhoda a potlačení uměleckého projevu zde získávají svou maximální podobu. Divákům následně představuji plátna, která jim mohou být povědomá, ale v podstatě klamou svým tělem a klíčem k rozřešení se stává video, které je součástí celého projektu.“
Dorota Sadovská: Domácí prstoklad, Fotografická galerie Fiducia
Výstava významné slovenské fotografky. Dorota Sadovská (34) vystudovala malbu na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě a dva roky ve francouzském Dijonu. Věnuje se klasické malbě, fotografii a videu, v roce 1995 vymalovala strop kapličky v bratislavském jezuitském klášteře. Dvěma velkými tématy její tvorby jsou lidské tělo a tělesnost a životy svatých. Vystavovala na mnohých samostatných i kolektivních výstavách doma, v Evropě a Spojených státech.
Ostravské těžní věže, výstava z cyklu Zapomenutá Ostrava
Výstava představí neodmyslitelné ostravské dominanty - těžní věže, doklad slavné hornické minulosti města. Připomene vývoj tohoto typu inženýrských staveb a současný stav uvedených památek. Jejich původně primárně praktická funkce se po zrušení těžby uhlí změnila v úlohu důležitého symbolu města, podobně, jako se přeměnila funkce památných a nyní již jen symbolických dominant - vodárenských věží podél Vltavy v historickém jádru Prahy. Současná podoba těžních věží, zachycených na fotografiích Romana Poláška, bude konfrontována s jejich podobou v době největšího rozvoje hornictví ve městě, kdy byly zapojeny do rozsáhlých důlních areálů, dnes celkově dochovaných jen v několika příkladech, jakými jsou důl Hlubina, Anselm / Eduard Urx a Michal / Petr Cingr. V krátkých textech bude připomenuta historie příslušných uhelných hlubinných dolů a úloha těchto věží v siluetě současné Ostravy.
   
 

Kontakty:

Adresa: Nádražní 30 (vchod z Mlýnské), Ostrava
E-mail: akce@antikfiducia.com
www: www.antikfiducia.com
Tel.: 596117312
 

 

   
 
Galerie výtvarného umění v Ostravě
 
Ostravské muzeum
 
Vyhlídková věž Nové radnice
 
Výstavní síň Sokolská 26
Výtvarné centrum Chagall Galerie a Muzeum Mlejn Antikvariát a klub Fiducia Důl Michal
Galerie Magna Hornické muzeum Hasičské muzeum města Ostravy Slezskoostravský hrad
Hvězdárna a planetárium J. Palisy Galerie Kruh Knihovna města Ostravy Alliance française Ostrava
Dolní oblast VÍTKOVICE Národní divadlo moravskoslezské Dopravní podnik Ostrava Ostrava 2015
Počítadlo návštěv